Contul meu

 • Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  Protectia datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal in relatia cu Groupama Asigurari SA, precum si cu privire la drepturile dvs. in calitate de persoana vizata.

  In general, Groupama Asigurari SA prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitarii unei oferte de asigurare sau in vederea incheierii unui contract de asigurare. In acelasi timp, in cadrul unor produse de asigurare contractate de alte persoane, Groupama Asigurari SA poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (date de identificare, de contact, varsta) furnizate de contractantul asigurarii in cazul in care sunteti desemnat asigurat sau beneficiar al asigurarii.

  Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului de asigurare, in caz de refuz Groupama Asigurari SA neputand sa incheie sau sa execute contractul vizat.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

  • in vederea incheierii si derularii contractului de asigurare, in special pentru a) evaluarea riscurilor si calculul primelor de asigurare, inclusiv prin crearea de profiluri, b) administrarea contractului, c) administrarea daunelor, d) comunicarea cu dvs. pe parcursul executarii contractului si in caz de dauna;
  • in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau a cerintelor reglementare aplicabile Groupama Asigurari SA, cum ar fi a) indeplinirea obligatiilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism sau de aplicare a sanctiunilor internationale, b) solutionarea petitiilor, c) obligatii de raportare, d) evidenta documentelor operationale si financiar-contabile;
  • in vederea realizarii unor interese legitime ale Groupama Asigurari SA, in special pentru a) prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate in cadrul dosarelor de dauna, b) reasigurare, c) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piata tinta stabilita, d) analize statistice/ actuariale, e) studii de cercetare, f) recuperarea creantelor, g) scopuri de marketing si informare despre serviciile si produsele noastre, precum si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (inclusiv transmiterea de stiri, promotii si oferte de produse si servicii, in anumite conditii), h) actiuni de regres;
  • in baza consimtamantului dvs., ca de exemplu in cazul a) inregistrarilor audio ale convorbirilor telefonice, b) cookie-urilor, c) anumitor prelucrari in scop de marketing.

  In situatiile de prelucrare automata, Groupama Asigurari SA garanteaza dreptul dvs. de a obtine interventie umana din partea Groupama Asigurari SA, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adresa dpo@groupama.ro.

  Datele cu caracter personal privind sanatatea (cum ar fi: date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si/sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat) sunt prelucrate doar atunci cand este necesar. Prelucrarea lor se realizeaza conform conditiilor de asigurare aplicabile, pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora si determinarea cuantumului despagubirii cuvenite. Conform art.3 din Legea 190/2018, temeiul legal al prelucrarii acestor date il reprezinta dispozitiile legale exprese din Codul Civil si din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara 19/2018.

  Groupama Asigurari SA poate transmite datele dvs. cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale sau decurgand din executarea contractului de asigurare catre urmatorii destinatari /categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire sau cercetare penala, institute nationale / servicii teritoriale de expertiza, alte autoritati publice centrale sau locale, alti asiguratori sau reasiguratori, intermediari in asigurari/reasigurari, alte entitati din grupul Groupama, consultanti sau prestatori de servicii, alte persoane sau institutii publice sau private, in cazul in care furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a da curs unei solicitari care are la baza un temei legal ori pentru indeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligatiilor decurgand din contractul de asigurare.

  Transferul datelor personale catre tari terte

  In cadrul executarii contractului de asigurare incheiat cu dvs., Groupama Asigurari SA ar putea fi pusa in situatia de a transfera datele dvs. personale catre tari terte (din afara Spatiului Economic European). In acest caz, Groupama Asigurari SA se va asigura fie ca transferul se face catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie, fie va lua garantii suplimentare adecvate de protectie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.

  Pentru a obtine mai multe informatii despre garantiile aplicabile in caz de transfer catre o tara terta sau pentru a obtine o copie a acestora, puteti transmite o cerere la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.

  Durata stocarii datelor cu caracter personal

  Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau reglementare. In cazul contractelor de asigurare, dosarele clientilor sunt pastrate de regula 10 ani de la expirarea politei sau de la ultima operatiune pe dosarul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai tarziu), iar in cazul ofertelor neurmate de incheierea unui contract de asigurare datele sunt pastrate de regula maxim 2 luni, daca nu exista un interes legitim sau o cerinta legala care sa justifice continuarea prelucrarii. La expirarea termenului de pastrare, datele vor fi sterse.

  Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

  In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

  • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
  • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
  • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
  • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
  • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

  Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.

  In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  In cazurile in care temeiul prelucrarii datelor personale este consimtantul dvs., puteti sa refuzati prelucrarea.

  Aveti de asemenea dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, fara insa a afecta legalitatea prelucrarilor intervenite pana la acel moment. In acest scop, puteti transmite catre Groupama Asigurari SA intentia de retragere a consimtamantului, in scris, la urmatoarea adresa: Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail: dpo@groupama.ro.

  Datele de identificare si de contact ale Operatorului

  Groupama Asigurari SA, cu sediul social in Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, CUI 6291812, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2857/2010, e-mail: office@groupama.ro, tel: 021/305 80 00, fax: 021/310 99 67.

  Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@groupama.ro.

  Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic urmatorul link: https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate.

  Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 20.06.2019

Groupama Asigurari SA
J40/2857/2010
CUI 6291812
Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr.45, sector 1, 010513
tel: 021 3058000
fax: 021 3109967
Capital social subscris si varsat: 122.648.464 lei
Autorizat CSA sub nr.RA-009
Copyright © 2014 Groupama.
Acest site este proprietatea Groupama. Toate drepturile sunt rezervate.
Politica de confidentialitate| Termeni si conditii| Harta site
Asiguram tot ce conteaza pentru tine